Градът | 31 Юли 2013, 15:06

Регионалният министър оглави Съвета за децентрализация към Министерския съвет