Градът | 31 Юли 2013, 14:23

Кабинетът прие плановете за развитие на шестте региона в България