Градът | 13 Януари 2011, 07:46

България настоява базисната инфраструктура да остане в целите Европа 2020 за по-слабо развитите страни