Градът | 01 Октомври 2010, 12:15

Шумен отпуска близо 1 млн. лв. за дофинансиране на рехабилитацията на централната градска част