ОПИК

„Балпекс“ ЕООД получи ваучер в пилотното издание на „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“

„Бaлпeĸc“ EOOД получи ваучер по проект №BG16RFOP002-2.083-0069 от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в пилотното...

30 Септември 2020, 15:55