Градът | 30 Април 2015

Ежегодно поне 5% от площта на публичните сгради да се обновява енергийно

Обратно нагоре ↑