Градът | 12 Март 2010, 13:24

Разград предлага терени за строеж на фотоволтаична централа