Градът | 26 Март 2015, 13:59

Приключи проектът за обновяване на ВиК инфраструктурата в град Бяла