Градът | 20 Април 2012, 09:38

Воден план за 6 млрд. лв.