Градът | 16 Януари 2012, 09:18

Състояние и разпределение на депата за битови отпадъци в България