Сгради

SGI Architects & Masterplanners: Жилищен комплекс THE VALE

Споделяне

SGI ARCHITECTS & MASTERPLANNERS

АРХ. АЛЕКСАНДЪР ДОУ, РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР, SGI

Въпреки нетипичната година зад гърба ни пазарът на жилищните имоти в София продължава своето относително активно и динамично развитие, затягайки все повече пръстена с изисквания към „перфектното място за живеене“.

Отдавна оформените тенденции, особено в средно-високия сегмент, за близост до природата и Витоша, изложение и гледка постепенно се обогатяват и надграждат с нуждата за уединеност, повече външно пространство, изисквания за устойчивост и дълговечност на сградите и комплексите.

КАКВО Е THE VALE

The Vale е проект, стремящ се да предложи всичко това и повече. В непосредствена близост до Бистрица, между величествената Витоша и Панчаревското езеро, на хълм, сред естествена, зелена и тиха природна среда, на обща площ 90 декара разположихме 90 еднофамилни жилищни сгради.

 

АРХ. ВЛАДИСЛАВ ДЕЧЕВ, ДИРЕКТОР, SGI

ПРОСТОР И УЕДИНЕНИЕ

В градоустройствен аспект основното предизвикателство към проекта беше именно той да надгради масовия за пазара продукт в този сегмент, предлагайки повече индивидуално външно пространство, уединеността и усещането за простор и спокойствие. В тази ситуация използвахме комбинация от похвати, базирани на съществуващата топография на обекта, превръщайки я от предизвикателство в предимство. Основните транспортни алеи условно следват хоризонталите на терена, но са така разположени една от друга, че да позволяват привидно нетипичното надлъжно разполагане на парцелите спрямо улиците. Това градоустройствено решение постига двоен ефект: издължените дворове изискват издължени сгради, отваряйки ги максимално в посока гледката към Витоша и града – на запад/северозапад, и гората в съседство – на юг. От друга страна, подобни „плитки“ сгради премостват денивелацията на терена изключително практично и позволяват обособяването на относително заравнени и максимално използваеми задни и странични дворни пространства. Надлъжно разположените имоти гарантират завишени отстояния между две съседни сгради по протежение на улицата, откъдето и идва голяма част от усещането за уединеност. В другото направление пък – спрямо дълбочината на имотите, просторът се осигурява изцяло от разполагането на сградите по височина спрямо терена – в много случаи с разлика повече от един жилищен етаж.

ИНДИВИДУАЛНОСТ В ТИПОЛОГИЯТА

Чисто в сграден аспект проектът се фокусира върху пет основни типоразмера еднофамилни къщи, вариращи между 175 и 450 кв.м разгъната застроена площ. Същите се разпрострат в две или две и половина нива, помещавайки пищни дневни пространства с достъп до индивидуалната външна градина, три, четири или пет спални, включително студио за гости, двоен или троен гараж с допълнителна външна зона за паркиране и пропорционални обслужващи помещения.

Основното направление на сградното обемно-пространственото решение се разви около идеята на клиента за максимална гъвкавост в бъдещия процес на продажби. Всеки клиент би имал нужда от индивидуализъм, от възможността да направи своя дом различен от този на заобикалящите го. В същото време в комплекс от 90 сгради, стремящ се към хармонична среда и комфорт на обитаване, не само в рамките на индивидуалното пространство, но и в общото, 90 различи стила на обемно-пространствен и фасаден дизайн биха довели до неовладяна еклектика и архитектурен хаос. Ето защо проектната стратегия е развита на принципа на индивидуално конфигуриране на всяка сграда, но с възможност за избор от предварително дефинирани параметри (подобно на уебсайт за конфигуриране на автомобили). Клиентът ще има възможност да селектира най-очакваните неща като типоразмер къща и местоположение в комплекса, чак до фасадната стилистика и класа на материалите. В тази връзка разработихме три хармонизирани помежду си, но достатъчно индивидуални стила сгради – от по-традиционната „София“ - с изчистени линии и устойчиви материали, през скандинавската „Копенхаген“ – с отличителен характер и материална палитра, чак до модерната „Барселона“ – със съвременен стил и категорично надграждане по отношение на използваните сградни продукти и системи. Всеки стил може да бъде приложен върху избраното от клиента функционално разпределение, което като процес на практика създава усещането за индивидуализъм, но го постига в предварително координирана и контролирана среда.

1 / 4

Къща "Барселона"

2 / 4

Къща "София"

3 / 4

Къща "Копенхаген"

4 / 4

Типове размери на къщите

Освен основните фасадни стилове под формата на допълнителни екстри купувачът ще може да добавя и елементи като басейн, зимна градина, интериорни пакети и такива за сигурност, добавка към степен на завършеност и пр.

РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Изключително важно за клиента беше и независимо от ясно дефинираните стилове и надграждане да се осигури устойчив и дълговечен продукт, дори и в най-базовата му конфигурация. Като проектанти ние вярваме, че една сграда трябва работи добре, но и да старее добре и да запази стойността си във времето. Ето защо използването на естествени материали като дърво и камък е изключително важно. Всяко проектно решение, детайлите и връзките между елементите са прецизирани, така че да осигурят надеждност и да намалят експлоатационните и разходите по поддръжка за крайния потребител. Коефициентите на топлопреминаване на ограждащата конструкция са едно от местата, на което обърнахме специално внимание, особено предвид надморската височина на обекта и микроклимата в полите на Витоша. Системите за отопление и охлаждане са съобразени със съвременните тенденции за устойчив дизайн, утилитарност и комфорт.

УСТОЙЧИВА СРЕДА

За да се измери по-прецизно добавената стойност на проектните решения в посока устойчивост, както и да се осигури допълнително спокойствие на инвеститор и краен потребител, градоустройственият проект ще бъде сертифициран по световния стандарт BREEAM. Същият верифицира не само сградния дизайн и техническите параметри на предвидените материали и системи, но обръща внимание и на комфорта на цялостното градоустройствено решение, достъпност, пешеходни и транспортни връзки и пр.

За всеки подобен проект са от първостепенна важност именно решенията, свързани с общо споделената среда – наличието на удобен градски транспорт и бърз пешеходен достъп до удобства в самия комплекс; какво реално се случва, когато прекрачим прага на дома си; каква е градската тъкан и как влияе на обитателите си; какъв е силуетът на уличната сцена и колко характерен е пейзажът й, така че лесно да запазваме чувството си на ориентация.

Ето защо освен предимно жилищната си функция The Vale предлага и редица градоустройствени „котви“ за всяка зона под формата на споделени детски площадки, места за социална интеракция и обекти на общественото обслужване, които разнообразяват и обогатяват улицата като елемент на градската среда. Основен мотив в развитието на проекта е да запазим индивидуалните си сградни и дворни пространства, но и да създадем социална и сигурна среда, в която да се чувстваме защитени и която с визията си и функционалните си придобивки да подобри цялостно стандарта на живот не само на ниво квартал, а и отвъд.

SGI Architects & Masterplanners е създадена през 2008 г. като част от програма за международно развитие и резултат от партньорско споразумение между Стивън Джордж и Партньори. През годините компанията се доказа като една от водещите архитектурни практики в региона на Централна и Източна Европа, предоставяйки иновативни решения за изграждането на устойчива архитектура и благоприятна градска среда.

Проектант: SGI Architects & Masterplanners
Локация: кв. Бистрица, София
Терен: 90 000 кв.м
РЗП: 27 000 кв.м
Брой жилища: 90
Източник: www.pds.bg

Пълният текст - в брой 1 на сп. ГРАДЪТ