Сгради

"Планекс Инвест": „Морени“ посреща първите си обитатели

Инж. Пламен Андреев, управител на "Планекс инвест": “Морени” осигурява най-високо качество на средата и модерен комфорт за живот и почивка 

Инж. Пламен Андреев, управител на "Планекс инвест"

Вижте cтaтиятa в бpoй 3/2024 нa cпиcaниe ГPAДЪT

- Инж. Андреев, поздравления за отличните резултати след няколко години упорит труд! На какъв етап е в момента „Морени Клуб Резиденс“, какви са завършените обекти, готови ли са за първите си обитатели?

- В момента „Морени“ посреща първата си пролет в присъствието на първите си обитатели. Поредната ми мечта е постигната - като се срещаме с усмихнати млади семейства и щастливи деца в парка на комплекса и детската зона. Всичко е точно така, както съм го сънувал, както съм си го представял – птичките, тревичките, цветята, усмивките. През целия ми професионален път това е бил индикаторът за собствено удовлетворение. И този път се получи още по-добре.

- Мащабен и впечатляващ проект като "Морени" на такъв голям терен предполага много предизвикателства - разкажете ни повече за тях по време на първия етап на строителството?

- Да превърнеш една поляна от 90 декара в място за пълноценен и качествен живот наистина е предизвикателство. Като се започне от обратния наклон на терена спрямо благоприятното изложение и панорамата към Витоша и се стигне до специфичните геоложки и хидрогеоложки условия. „Свободната“ концепция на разполагане на сградите по терена, ниската етажност и изключително тежката и скъпа инфраструктура от водопроводи, канализация и пречиствателна станция до смарт управление и оптични кабели. Сложна стоманобетонова конструкция и архитектурни детайли, изискващи прецизност. Изпълнението на такъв проект е и предизвикателство, и демонстрация на ниво на инвеститора, и смелост, дори гордост за всеки, който може да го направи.

Проект: "Морени клуб резиденс"
Локация: Над Софийски околовръстен път и "Ринг мол"
Инвеститор: "Планекс Инвест"
Проектант: Архитектурно студио "Е-Арх"
Изпълнител: "Планекс Проджект Мениджмънт"
Проект мениджмънт: "Планекс Инвест"
РЗП: 40 088 кв.м
Застроена площ: 13 580 кв.м
Терен: 90 декара
Озеленяване и природа: 77 330 кв.м
Етап: Изпълнява се етап 3
Срок на завършване: 2025 г.

- Устойчивото строителство е ключов фактор при съвременния продукт - какви са решенията, свързани с планировката, подбора на решенията, включително и за енергийна ефективност, на които сте наблегнали?

- Не приемам устойчивото строителство само като конспект от написани изисквания, които трябва да спазват. В основите на качествения продукт е отговорното отношение към природата и ресурсите, балансът между „наместването“ на сградите в средата и устойчивата във времето архитектура. В оптималното ползване на слънце, въздух, вода, флора, фауна… В диалог с природата, надграждане на зелената система, подпомагане на естествения кръговрат на водите, борба със замърсяването, енергоефективност – „Морени“ са създадени с такава философия.

Гледайки завършените етапи, възприемаме направеното все едно че построеното винаги е било там. Слънцето огрява сградите през целия ден от всички страни, въздухът се движи свободно, без да го спират масивни стени. Деликатното овладяване на денивелацията на терена и разполагане на сградите заедно с богатото озеленяване показват отношение към природата и елегантната намеса в естествената среда.

А относно „конспекта“: изнасянето на автомобилния поток до максимум извън зоната за живеене допринася за чистотата на въздуха, намаляването на шума и безопасността за живеещите в комплекса, най-вече на децата. Около 80% от водата за поливане (за нуждите на 46 декара парк) се добива от система дренажни кладенци; изолациите и дограмите са най-висок клас на топлоизолиране; климатизирането се осъществява с термопомпи и природен газ. Приложените технологии във фасадните решения гарантират дълъг живот, отлична енергоефективност и експлоатационни качества във времето.

- Средата е все по-важен фактор за високия комфорт на обитаване - разкажете ни малко повече за парковата обстановка на проекта?

- Средата трябва да гарантира едновременно индивидуалното уединение на всяко жилище, както и да дава възможности за релакс и социални контакти между хората. Мисля, че успяхме да постигнем това чрез правилното разполагане на алейната мрежа, чрез подхода към озеленяването, чрез създаването на уютна и привлекателна обществена зона около изкуственото езеро и детския кът. Усещането за спокойствие, простор и човешки мащаб на сградите е факт. В третия етап на проекта ще продължим направеното по същата програма, като ще добавим още някои елементи – фитнес на открито, спортна площадка, сигнализиране на „Алея на здравето“ и т.н.

Всичко, за което говорим, е заложено в концепцията ни – дори и местата на едроразмерната растителност и разнообразието от над 500 растителни вида. Нашите клиенти предпочитат “Морени” заради средата, условията на живот и почивка. И ние я създаваме, защото знаем колко е важно това.

- Какъв е ценният опит за вас като инвеститори и проект мениджъри и вашата екипна работа? Какви са поуките за следващия етап?

- Всеки следващ проект е нова порция опит. Имаме зад гърба си построени стотици хиляди квадратни метри, хиляди жилища, ваканционни апартаменти, хотели, офиси. Като площ на терена и като концепция „Морени“ е нова крачка напред за нас - от концепцията, през създаването на модерна локална инфраструктура до всички особености на организацията на строителството.

Съществено значение имат планирането на инвестициите и финансовото им обезпечаване, което също се дължи на опита и репутацията на "Планекс Инвест". Благодарение на новаторското мислене успяхме да представим на обществеността по най-добрия начин концепцията и философията на „Морени“, продуктът да привлича хората, да предадем на бъдещите си клиенти усещането, което ще имат, ако живеят в този комплекс. Планирахме реализацията и продажбите прецизно, като микс от възможности за избор, имахме стратегия за целия процес, за да гарантираме успеха от началото до завършването му.

И не на последно място, опирайки се на опита и спазвайки принципите на "Планекс Инвест", да построим комплекса така, че да изглежда по-добре от предварителните визуализации. Зад всичко това стои сериозната работа на екипа ни от проект мениджъри, инвеститорски контрол, специалисти по продажбите, икономисти, рекламисти, юристи, нашите партньори – проектанти, надзор, подизпълнители. Опит, ред, дисциплина и всеотдайна работа.

Дотук всичко се развива успешно. Следва завършването на трети етап и комплекса като цяло до края на 2025 г. Спокойни сме за бъдещето, защото в първите два етапа изградихме 80% от цялата инфраструктура, ясни са ни всички специфични детайли, технологии, продължаваме напред с голяма част от подизпълнителите, с които работихме досега.

- Установихте ли за изминалите години промени в изискванията на клиентите - техните вкусове, предпочитания към жилищата, тяхната функционалност и средата на обитаване?

- Нашите клиенти са успели хора с високи критерии към качеството, което търсят и във взаимоотношенията с инвеститора. Преобладаващата част от тях вече идват при нас с наети от тях технически и юридически съветници, впоследствие с интериорни дизайнери. Този подход е във взаимна полза, защото тези срещи допринасят още повече за продукта и настройване на индивидуалните изисквания на всеки клиент към него.

Не мога да определя какво се търси повече – в „Морени“ се търсят всякакви жилища от микса, който предлагаме, но се забелязват предпочитания към къщи и жилища с по-голяма площ, перспективни спрямо настоящите и бъдещите нужди на семейството, гарантиращи комфорт и модерни условия на живот. „Морени“ като цяло е комплекс във високия клас имоти и в този смисъл не е меродавен за средностатистическото търсене. Според мен решаващо значение за покупка при нас имат средата, дизайнът и цялостната концепция на проекта. Още повече че вече може да се видят качествата на крайния продукт в завършените етапи.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

- Какво предстои за "Морени" като обекти, квадратни метри и график на развитие?

- В момента се изпълнява последният, трети, етап от проекта с обща РЗП 27 500 кв.м, от които с готов груб строеж и в етап довършителни работи са 17 500 кв.м, а на останалите в момента се изпълнява стоманобетонната конструкция. Целта ни е до края на годината да бъдат завършени окончателно сгради Л, М, Н, П, Е и грубият строеж на всички сгради, т.е. сгради Ж, З, И и къщи лукс. Това ни гарантира реализирането на целия проект до края на 2025 г., спазвайки сключените договори с нашите клиенти и партньори. Към момента изпълнението на строителството е в сроковете на графика. Вече са обявени за продажби жилищата в последните две сгради – З и И.

- Жилищният пазар е горещ и динамичен. Как ще коментирате този факт и какво очаквате в бъдеще?

- За да погледнем в бъдещето, трябва да се върнем назад и да започнем от миналото. Такава активност на пазара, растящ пазар като обеми и цени, не е имало в последните 20 - 25 години. Не е имало и такава несигурност, не е имало такива възможности и лихви за ипотечно кредитиране. До ковид години наред не е имало подобни пандемии, не е имало и реална война на територията на континента. Не е имало толкова страх от бъдещето.

През последните две-три години се купува всичко, което излезе на пазара на жилища. Вече не толкова интензивно, колкото през 2022-2023, но все още активността е висока. Със сигурност една от причините, която допринася (но не е основна!), са възможностите за кредитиране и ниските все още лихви в България. Но за мен основната причина е усещането на хората, че в близко бъдеще цените на жилищата ще станат твърде високи за много от тях.

Скритата инфлация, обезценяването на парите и страхът от еврото мотивират инвестирането в имоти. За някои с очакването от препродажбата на имота след време да се върне инвестицията и най-малко да се гарантира опазването на собствените пари. За други, че дори и при относително високи цени сега са успели да си купят имот, в който да живеят и по-добре, и да съхранят собствените си капитали. Сещам се за един израз: „Парите трябва да шумят…“, т.е. да се движат. Ако стоят под дюшека, само намаляват или някой ще ги открадне.

Какво ще стане в бъдеще? Пазарът се саморегулира, хора се раждат и умират, пазар винаги ще има, обикновено след всяко такова „сгорещяване“ следва нормализиране и рестарт при по-други обстоятелства.

- Какви са очакванията ви за цените на жилищата в близките години и прогнозата за развитие на пазара предвид предстоящото влизане в еврозоната?

- Не приемам тезата, че само защото сме в България, цените трябва да са ниски и че растящите цени са само спекула. Как да бъдат ниски? Цената на енергоносителите е близо до цените в Европа. Голяма част от материалите, които влагаме, идват от Европа или от европейски фирми, които ги произвеждат в България – профили за дограми, мазилки, облицовки, настилки, кабели, тръби, стъкло, климатици, строителна химия и т.н. Цените на труда на квалифицираните работници (а и на управленския състав) са почти европейски.

Относително по-ниската строителна себестойност, особено в ниския сегмент имоти, се постига чрез “пестене” от качество, от побългаряване на детайли и рецепти за смеси, от компромиси с качеството на крайния продукт, от това, че който може и който не може – строи, от криене на данъци. Разходите за земята и тази на строителството, плюс проектиране, такси и други формират крайната цена. В момента и двата основни компонента (земя и строителство) вървят нагоре – доскоро стремително, сега – плавно. Няма как цената на крайния продукт да не расте.

Как стоят нещата във високия клас имоти? Обикновено те са на отлична локация, което означава и скъпа земя, високо качество, което означава много по-високи строителни разходи, много допълнителни разходи – за озеленяване, инфраструктура, среда, дори - ако щете – различно проектиране и дизайн. Високо ниво на продукта означава и висока крайна цена.

Какво да очакваме? Очакваме България да стане част от европейския пазар на имоти, а банковата ни система - част от европейската под контрола на ЕЦБ. Със сигурност бъдещето ще е различно от сега. Настоящият стихиен пазар ще се самоунищожи, ако не се намери система за регулации. Вероятно ще има по-стриктен контрол на произхода на парите, както и промяна на изискванията в ипотечното кредитиране. Влизането в еврозоната и пълноправно в Шенген би привлякло и европейски инвеститори и предприемачи, което може да промени съществено бизнес средата за местните. Във всички ситуации тези допълнителни обстоятелства няма да направят цените по-ниски.

Обратно нагоре ↑