Сгради

ПК26

ПK26 е сграда със смесена функция, разположена в централната част на Варна на ул. „Парижка комуна“. Кварталът, в който се намира имотът, е застроен от предимно морално и физически остарели еднофамилни сгради без естетическа и архитектурна стойност. На практика това е първата сграда от новостроящите се според предвижданията на ОУП за района, което позволява създаването на стилна сграда с характерен минималистичен силует. Богата зеленина в съседния имот и уличната мрежа в района допълнително подчертават тази линия, като визуално се допълват с лаконичната игра на отвори и плът по фасадите.

В основата на инвестиционната програма е заложен балансът между бюджет, естетика и функция за изграждането на една модерна сграда. Функционално тя е на девет надземни етажа и два подземни паркинг етажа. Първите четири нива са предвидени за обществена функция, следващите четири етажа – за жилища, а последният е предвиден за представителен офис. От последните етажи се открива панорамна гледка към центъра на града и Черно море.

Обемното решение на сградата следва правилните геометрични форми на плана, постигната е динамика чрез разместване на лоджии и прозорци по цялата фасада. Модерното и изчистено излъчване е подчертано чрез четири материала: бяла мазилка, клинкер, стъкло и алуминий.

ФАКТИ
Обект: ПК26, сграда със смесена функция
Местоположение: Варна
Възложител: „Ди Ем Ай Инвестмънт“ ООД
Изпълнител: "Марвик Билд" ООД
Архитектура: STARH
Година на проектиране: 2016
Година на реализация: 2020
Площ на имот: 462 кв.м
Застроена площ: 362 кв.м
Разгърната застроена площ: 4246 кв.м

Източник: pds.bg

Пълният текст - в брой 5 на сп. ГРАДЪТ


 

Фотограф: Диян Станчев

Обратно нагоре ↑