Сгради

Многофункционален комплекс ProAuto - София

Споделяне

Новият комплекс ProAuto – София, осигурява устойчиви бизнес решения и комфорт за служителите

Арх. Христо Чапаров, Марио Жечев, Емилия Илиева, Кирил Илиев, Светослава Георгиева и Кирил Качаманов – екипът на инвеститора Геотрейдинг АД, който отговаряше за изграждането на комплекса

Многофункционалният комплекс ProAuto e модерен, високотехнологичен и зелен комплекс в София, сертифициран по британския стандарт за устойчиво строителство BREEAM 2013. Развитието на зелени инвестиционни проекти е една от бизнес каузите на група ГЕОТЕХМИН, която от години се стреми да допринася за по-устойчива околна среда. Изследователи смятат, че зелените проекти влияят положително на природата още от етапите на проектирането и изграждането, както и след това при експлоатацията им. Този тип сгради ще стават все по-важни с оглед политиката на ЕС за климата, като се има предвид, че сградите и строителството произвеждат 39% от глобалните въглеродни емисии.

Построяването на зелен комплекс, сертифициран по BREEAM 2013, отнема повече време и средства, но е полезно решение не само за околната среда. Това е печеливша инвестиция в дългосрочен план и за самата компания, защото работата в модерна и уютна среда повишава мотивацията и ефективността на служителите. И не само това - изграждането на многофункционалния комплекс ProAuto е част от нашата стратегия за развитие. "Геотрейдинг" АД като инвеститор, който има различни представителства на редица авторитетни марки, развива и свои зелени проекти. През 2021 г. дружеството изгради две малки фотоволтаични централи, построени върху покривите на нашите сервизни бази в София и Етрополе. Те, както и многофункционалният комплекс, са обединени от бранда ProAuto. В комплекса предлагаме и най-новата марка от нашето портфолио - електрическите скутери Silence – модерен и екологичен транспорт.

На първия етаж в офис сградата на комплекса са разположени шоурум за електрически скутери и приемна за автосервиз за електрически превозни средства. На втория етаж има офиси от типа Open Space, конферентна и заседателни зали, както и ресторант с открита тераса, предлагаща изглед към Витоша. На третия етаж са разположени също офиси и зали, а на четвъртия – модерните V GYM Fitness & SPA и събитиен център с две видеостени. Оттук има достъп до озеленената тераса на покрива, от която се разкриват прекрасни гледки към Витоша и Стара планина. От четвъртия етаж има връзка със складовата зона на комплекса. Тя е разположена в отделна сграда, а зад нея са изградени автомивка за леки и лекотоварни автомобили и пречиствателна станция за отпадни води. Паркинг зоната на ProAuto е с капацитет за 80 автомобила и зарядна станция за електрически превозни средства.

Двете основни сгради – офисната и складовата, са сертифицирани през юни т.г. по BREEAM 2013. За "Геотрейдинг" АД е от изключително значение да осигури на своите служители здравословна работна среда, в която те да се чувстват ефективни и щастливи. Именно по този показател комплексът получи най-висока оценка, а на следващо място е енергийната ефективност. И това не е случайно – 44.3% от енергията в комплекса се осигурява от възобновяеми източници. В южната част на имота има термопомпа, която използва геотермална енергия чрез 30 затворени вертикални сондажа с дълбочина 100 м. С цел оптимизация на изградените системи, повишаване на енергийната ефективност, комфорта и рентабилността на сградата е изградена система за сграден мениджмънт (BMS), климатизацията е с VRF системи, разделени на зони, използва се само LED осветление и на прозорците са монтирани външни ламелни щори.

1 / 2

2 / 2

Многофункционалният комплекс ProAuto се отличава от сградите в района не само със своята архитектура, а и с изключително богатото озеленяване. Растения покриват 8404 кв.м. За комфорта на служителите, гостите и клиентите са засадени разнообразни растителни видове в двора, на терасите на всички етажи на офис сградата, както и на покрива. Градината на покрива е уникална - има над 100 дървета, които растат върху 60 см почвен слой. Озеленяването е само едно от приложените екологосъобразни решения. Нашата цел беше да направим един модерен комплекс, който не само да се вписва в околното пространство и да предлага отлични условия за работа и отдих на служителите ни, а и да приложим някои иновативни решения. Така например отпадъчните битови води се вливат в локална пречиствателна станция, а след това, пречистени, се събират с дъждовните в специален басейн и се използват за измиване на пътищата и алеите в комплекса. Ние сме убедени, че само с иновативни и устойчиви решения можем да осигурим както развитието на нашия бизнес, така и да допринасяме за по-чиста околна среда.  

ФАКТИ
Инвecтитop: "Геотрейдинг" АД
Apxитeĸтypa: арх. Кирил Куцков
Глaвeн изпълнитeл: "Геострой" АД
Фyнĸциoнaлeн тип: многофункционален
Mecтoпoлoжeниe: Coфия, ул. „Околовръстен път“ 459
PЗП: 28 014 кв.м
ЗП: 9171 кв.м
Зелени площи: 8404 кв.м
Paзpeшeниe зa пoлзвaнe: март 2021
Зелена устойчивост: BREEAM 2013
 

Арх. Кирил Куцков, главен проектант: Архитектурната концепция - скорост и ефективност

Многофункционалният комплекс ProAuto е разположен в район с логистични и бизнес сгради на ул. „Околовръстен път“ в землището на село Кривина. Неговата архитектура го откроява сред съществуващите обекти със своето послание за СКОРОСТТА като част от бизнес дейностите на инвеститора "Геотрейдинг" АД.

ProAuto съдържа три ясно обособени зони – паркинг, офисна сграда и складове.

Първата е разположена в предната част на имота до Околовръстния път, с паркинг за 80 автомобила и 3 места за зареждане на електромобили, като достъпът е по локален път.

Във втората зона е ситуирана първата сграда на основното застрояване. В нея има представително и просторно фоайе през първите 2 етажа. В южната и в северната част има два панорамни асансьора, които отвеждат до втория, третия и четвъртия етаж.

В първата сграда има офиси, шоурум, приемна за автосервиз, ресторант за служителите и т.н. В архитектурно отношение основното застрояване представлява две тела, свързани на последното ниво посредством етаж с фитнес и SPA център и зона за събития. Основното тяло е с лице към Околовръстния път и е решено с две височини на три и четири етажа, разделени с двуетажен обем. Композицията завършва с пластично оформена главна фасада и стъклена козирка, подчертаваща главния вход.

Третата зона е ситуирана зад офисната сграда във вътрешната част на имота и включва складови площи във второто тяло на основното застрояване. В тази зона се намират също така автомивка и пречиствателна станция за отпадни води, които се събират в безотточно езеро.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

По време на строителството са използвани екологични и енергоспестяващи материали и технологии, като е оценявано тяхното въздействие върху околната среда и потребителите им. Топлоизолацията на ограждащите стени и покриви е минерална вата "Еко". Прозорците и витрините са с троен стъклопакет с прецизно изследван соларен фактор в зависимост от изложението. Използвано е изцяло LED осветление с димиране в зависимост от слънцестоенето. Отоплението и охлаждането се осигуряват с геотермална енергия - практически неизчерпаем възобновяем ресурс. Голямо внимание е отделено на качеството на работната среда, направена е шумо- и звукоизолация. Изпълнено е изключително богато озеленяване, благодарение на което комплексът се интегрира перфектно сред заобикалящата го околна среда. Реализирани са множество автоматизирани системи, интегрирани в сграден мениджмънт, благодарение на който се поддържа комфортна, здравословна и енергийно ефективна среда. Комплексът e сред малкото в България, които са сертифицирани по стандарта BREEAM 2013.

Д-р инж. Владимир Вутов, изпълнителен директор, "Геострой" АД: Работихме в екип, за да превърнем идеята ProAuto в реалност

Д-р инж. Вутов, какви бяха основните предизвикателства при изпълнение на Многофункционалния комплекс ProAuto от гледна точка на архитектурен проект и неговите детайли? Кои бяха най-добрите решения според вас?

- Ние като изпълнители имахме честта и отговорната задача да превърнем идеята за комплекса в реалност. Това беше и най-голямото предизвикателство за "Геострой" АД като главен изпълнител на проекта. От друга страна, практиката ни показва, че при изграждането на обект от такъв мащаб съгласуването между отделните компоненти се оказва най-сложната задача. Става въпрос за цялостна организация в процеса на създаването на едно многофункционално съоръжение и постигането на комплексна функционалност в съответствие с архитектурния проект. Всеки избор на решение и детайл беше обсъждан от висококвалифицирани специалисти, преди да бъде приет и да стане част от уникалния Многофункционален комплекс ProAuto. 

Сложно е да се определи кой детайл е най-добър. Превръщането на сградата в „жив организъм“, както и решенията за централното фоайе и зеления покрив са едни от любимите ми. Това е място, където, освен да изпълняваш служебните си задължения, можеш да спортуваш във фитнеса, да се разхождаш и да си почиваш след работа сред богата растителност на покрива на сградата.  

Как се разви проектът и неговата реализация като срокове?

- Проектът се оказа истинско предизвикателство. Всеки детайл изискваше специално внимание. Днес резултатът е налице - мога със сигурност да кажа, че инвестицията във време и труд е напълно оправдана. За реализацията на ProAuto са търсени най-съвременните и функционални решения, изпълнението е с най-добрите и качествени материали, които отговарят на изискванията на британския стандарт BREEAM 2013, по който вече е сертифициран комплексът с оценка Very Good.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Обратно нагоре ↑