Сгради

МЕТАМОРФОЗИ - том 2 от поредица „АРХИТЕКТУРНИ ОБРАЗИ. България през втората половина на ХХ век"

Книга с кауза, или машина на времето

Забързани и не познаващи същността на средата, която ни заобикаля, често я погубваме, без дори да го осъзнаваме. Българското архитектурно наследство е едновременно безспорно богатство, съизмеримо с най-добрите световни примери и в същото време недостатъчно оценено от самите нас. Сравнително крехката ни политика, дефинираща критериите за оценка, опазване и развитие на недвижимото културно наследство, навлиза във все по-осъзнат етап, за който са необходими както добри и добронамерени специалисти, така и просветеност, зрялост на обществото. Още по-важни са тези два фактора в сегмента, засягащ архитектурата от втората половина на ХХ век. Политико-идеологическата натовареност и малката историческа дистанция са повод за полярно мнение и нихилизъм по отношение на културата и в частност архитектурата от този период. Това я поставя в реална опасност, от чието безвъзвратно, частично или цялостно унищожаване бихме загубили не просто културно-исторически слой, а важна характеристика от нашата идентичност.

Реализирайки двуезичната поредица „АРХИТЕКТУРНИ ОБРАЗИ. България през втората половина на ХХ век“, група архитекти успешно се заемат с каузата да селектират, документират и популяризират ключови обекти от близкото минало, насочвайки фокуса към познаването и опазването им.

В новото издание темата се разгръща в нейната ретроспективна цялост от появата й, през развитието й, до момента в четири локации: големите курортни комплекси от Северното Черноморие – курортните комплекси Златни пясъци, Дружба, Чайка и Албена (доц. д-р арх. Мария Давчева); Варна чрез нейните градски и паркови метаморфози (доц. д-р арх. Жечка Илиева, гл. ас. д-р арх. Петър Николов, гл. ас. д-р арх. Боряна Ножарова, чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, гл. ас. д-р л. арх. Младен Танов) и Евксиноград (д-р л. арх. Цветелина Йорданова); Бургас през очите на архитекти родом или живеещи в него (проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев, арх. Нина Толева-Новак, арх. Росица Златанова, арх. Мина Георгиева); Стара Загора като пъстър пъзел от образи (проф. д-р арх. Стела Ташева).

Изследвания, респективно книги, като КОНТЕКСТ и МЕТАМОРФОЗИ целят да документират, популяризират и по възможност да създадат критерии за правилна оценка на съответния обект като уникална единица и като част от цялата многообразна палитра на нашето недвижимо културно наследство. Зад всяка тема и в двата тома стоят имената на автори, които освен изтъкнати специалисти в областта на опазване на недвижимото културно наследство имат емоционална връзка с конкретния обект. Към тази амалгама от автентичност и индивидуален изказ е включен богат графичен материал (архивни и съвременни графични единици), предоставящ едновременно обективно представяне и същевременно професионално насочване на вниманието на читателя върху важните характеристики, безспорните естетически качества и същността, красотата на съответния архитектурен обект.

Метаморфозите са различни за всеки обект, ансамбъл или място, но днес повече от всякога е важно да ги оценим коректно, за да развием лична и обществена позиция, по възможност и нормативна регулация за адекватното опазване на ключов сегмент от нашата културна идентичност. Именно това е каузата на настоящите и бъдещите издания от поредицата „АРХИТЕКТУРНИ ОБРАЗИ. България през втората половина на ХХ век“.

Вижте cтaтиятa в бpoй 1/2024 нa cпиcaниe ГPAДЪT 

Обратно нагоре ↑