Сгради

Метаморфозата на жилищния пазар: Качеството, технологии и услуги

Споделяне
Светослав Ангелов и арх. Вутомир Павлов, управляващи партньори, AXE Capital

Как пандемията COVID-19 промени потребителските нагласи - какво търси купувачът на съвременното пост-COVID жилище?

- COVID-19 пандемията повлия в няколко направления и аспекта, които промениха мисленето и начина на търсене на купувачите. Вече се наблюдава преобладаващото влияние на Millennials на пазара, които идват със свое разбиране за жилищния продукт. При тях думата “качество” не се употребява като екстра, а като стандарт и задължение към имота и проекта.

Първият аспект, който промени критерия на търсене, е пространството. Голяма част от компаниите, които пуснаха своите служители в режим на home office, възнамеряват да продължат с тази тенденция. Вече повече от 12 месеца хората работят от дома си, което изисква съвсем нормално по–голяма жилищна площ. Ние забелязваме, че купувачът все повече търси това допълнително пространство - кабинет, библиотека или друг вид мултифункционална стая, която да помогне в по-качественото изпълнение на работните му ангажименти. Дали ще се предлага като опция и възможност за организиране в апартамента или като услуга в сградата или комплекса е въпрос на инвестиционно намерение от страна продавача.

Вторият аспект, който според нас е променил нагласите и изискванията на пост-COVID-19 купувача, е необходимостта от това домът да бъде близо до работното място. Работата от вкъщи принуждава бъдещите клиенти да бъдат по-отворени и да погледнат към жилищни проекти, разположени в периферията на града, които са по-достъпни и позволяват закупуването на повече жилищна площ, която би била по-функционално разпределена.

Третият аспект, който оказва влияние върху търсеното на жилищен имот, е околната среда. Все повече клиенти се интересуват от озеленяването около сградата или комплекса, чистота на въздуха, наличието на детски площадки, начина на поддръжката на сградата, както и процента общи части.

Проектите, които реализираме, това са едни от основните принципи, които следваме, за да можем да отговорим на бързо развиващите се изисквания на бъдещия купувач.

В резултат на промяната на потребителските нагласи - какви са тенденциите в промяната на съвременния жилищен продукт за различните сегменти - бюджетен, среден и висок?

- В момента пазарът на жилищни имоти претърпява метаморфоза, имайки предвид навлизането на новите поколения както в ролята на купувач, така и в ролята на продавач. Вече качеството се придружава от услуги. Кризата през 2008 г. научи купувача да търси качествено изпълнени жилищни проекти, които внедряват  последните строителни технологии. От решаващо значение са опитът и репутацията на компанията, която стои зад проекта, както и на екипа, който го изпълнява - проектант, проектов ръководител и главен изпълнител. Тази пандемия затвърди този аспект и го наложи като константа върху строителния бранш, като все по-рядко се наблюдават некачествени жилищни продукти, които заляха пазара в периода 2006 – 2012 г.

Затова границата между бюджетен и висок клас строителство, поне в нашите представи като строителни предприемачи, е много тънка; за нас техническите изисквания за даден продукт, без значение локацията на проекта, винаги се доближават, като единствено се наблюдава разлика в избора на доставчик на дадената технология, но не и в техническите спецификации.

Последните години клиентът е много добре информиран и задава правилните въпроси. Въпросът “Какъв материал е вложен” се заменя с “Как Вашият проект ще помогне за по-качествен живот”. Както е наложено отдавна на западния пазар и основно в САЩ, клиентът вече търси услугите, които са предвидени в жилищната сграда или комплекса. Услуги, които ще допринесат за повишаване качеството на живот и ще намалят нуждата клиентът да ги търси извън основното му място за живеене.

В резултат на промяната на потребителските нагласи - какви са тенденциите в промяната на съвременния жилищен продукт за различните сегменти - бюджетен, среден и висок?

- В момента пазарът на жилищни имоти претърпява метаморфоза, имайки предвид навлизането на новите поколения както в ролята на купувач, така и в ролята на продавач. Вече качеството се придружава от услуги. Кризата през 2008 г. научи купувача да търси качествено изпълнени жилищни проекти, които внедряват  последните строителни технологии. От решаващо значение са опитът и репутацията на компанията, която стои зад проекта, както и на екипа, който го изпълнява - проектант, проектов ръководител и главен изпълнител. Тази пандемия затвърди този аспект и го наложи като константа върху строителния бранш, като все по-рядко се наблюдават некачествени жилищни продукти, които заляха пазара в периода 2006 – 2012 г.

Затова границата между бюджетен и висок клас строителство, поне в нашите представи като строителни предприемачи, е много тънка; за нас техническите изисквания за даден продукт, без значение локацията на проекта, винаги се доближават, като единствено се наблюдава разлика в избора на доставчик на дадената технология, но не и в техническите спецификации.

Последните години клиентът е много добре информиран и задава правилните въпроси. Въпросът “Какъв материал е вложен” се заменя с “Как Вашият проект ще помогне за по-качествен живот”. Както е наложено отдавна на западния пазар и основно в САЩ, клиентът вече търси услугите, които са предвидени в жилищната сграда или комплекса. Услуги, които ще допринесат за повишаване качеството на живот и ще намалят нуждата клиентът да ги търси извън основното му място за живеене.

Кои базови концепции за жилищен продукт остават устойчиви и кои са навлизащите иновативни концепции, стимулирани от пандемията?

- Винаги залогът в качествени материали, стойностно изпълнение и добър архитектурен проект са предпоставка за добра концепция и добър жилищен продукт, но последните години това вече не е достатъчно. Нашите наблюдения и анализи ни показват, че клиентът вече все по-усилено търси при избора си на бъдещо място за живеене „хотелското” преживяване. Вече жилищният продукт не се разглежда като просто една сграда, а като съвкупност от преживявания и услуги, които се предлагат в нея. Тази тенденция се засили особено по време на епидемичната обстановка. Услуги, които биха помогнали в цялостното изграждане на комфортна и устойчива среда на живот, са:

  • 24/7 консиерж
  • Лаундж или комюнити зони
  • Споделени работни пространства
  • СПА център
  • Ресторант или бистро
  • Спортно–рекреативни зони
  • Цялостна интернет обезпеченост
  • Библиотека
  • Място за срещи/събиране

Цялата тази палитра от възможности изисква и съответната поддръжка, за която вече клиентът е узрял и е готов да плаща съответната такса. Друг компонент, който се налага, е използването на възобновяеми енергийни източници, които биха допринесли за намаляване на разходите за поддръжка.

И в двата проекта, които реализираме в момента - “Глория Палас Резиденс” и “GB4 Резиденс”, сме заложили на подобен тип услуги, т.е. стремим се да продаваме качествен начин на живот и преживяване, а не просто сграда с апартаменти.

В обозримо бъдеще вече ще се наблюдават броят “услуги”, които ще се предлагат, и начинът, по който ще се управляват по време на тяхната експлоатация.

1 / 2

2 / 2

На какво се дължи големият интерес към жилищния пазар в момента въпреки несигурността в икономиката? Какви са очакванията ви за политиката на банките за инвестиционно и ипотечно кредитиране и ефекта върху жилищния сегмент?

- Светът преминава през нов тип кризисна ситуация, която не може да бъде сравнена с последната финансова криза от 2008 г. Тогава тя имаше сериозно негативно отношение върху жилищния пазар в световен мащаб. Назрялата несигурност в икономиката и негативните очаквания за последиците от COVID-19 пандемията превръщат покупката на недвижим имот в добра инвестиция в дългосрочен план. Чисто психологически несигурността отвън, т.е. от външни фактори, е заменена със сигурността на дома. Наложената през последните няколко години политика на евтино инвестиционно и ипотечно финансиране от банките не се предвижда да бъде променена в близко бъдеще. Именно тези ниски лихвени нива продължават да провокират семейства и инвеститори да влагат средства в недвижими имоти.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Влияе ли по някакъв начин бумът (бурното развитие) на криптовалутите на жилищния пазар в България?

- Последните години наблюдаваме сериозна волативност при криптовалутите. По време на тази динамика обаче не забелязваме пряка корелация между бурното им развитие и ръст в покупките на недвижими имоти. Въпреки това не липсват и случаи, при които бързото облагодетелстване от покачващата се цена на криптовалути влияе пряко върху личното решение на инвеститори за закупуване на недвижими имоти. Относно възможността фундаментът или икономиката, която стои зад криптовалутите, наречена блокчейн, как би помогнала или облекчила сектор “недвижими имоти”, е друга и обширна тема.