Сгради

Кристалните градини на NV TOWER

ЛАНД. АРХ. ДОБРОМИРА ЛУЛЧЕВА СЪОСНОВАТЕЛ И УПРАВИТЕЛ НА LANDSCAPE DESIGN STUDIO

Стойност на целия проект NV Tower: 102 млн. лв.
Стойност на ландшафт дизайна: 1 млн. лв.
Ландшафтна архитектура: Landscape Design Studio
Година на дизайн: 2017 - 2020
Година на изпълнение: 2018 - 2021

Тенденцията за екологични сгради и структури, които не само не вредят на околната среда, но и допринасят положително за екосистемите и помагат за ,,лекуването‘‘ на нарушените градски пейзажи, определено завладява света. Ако през изминалото десетилетие високите сгради, ,,облечени‘‘ с дървесна растителност, бяха по-скоро феномен, то днес се превръщат в архетип.

Биофилният дизайн е съвсем ново течение в архитектурата, което се основава на убеждението, че хората се нуждаят от връзка с природата. Терминът „биофилия“ се отнася до адаптирането или проектирането на сграда към околната среда, а не обратното. Значението на думата биофилия е любов към природата и според някои тя е липсващата част на устойчивия дизайн. Биофилният дизайн има за цел да създаде силни връзки между природата и човека, които имат благоприятно въздействие върху здравето, благосъстоянието и производителността, повишаване на креативността, намаляване на стреса. Примери за биофилни сгради има из целия свят, а вече и в България.

Идеята да се „хибридизират“ многоетажна сграда и дървесна растителност е напълно обоснована от архитектурна, градска, екологична и техническа гледна точка. Сградите – вертикални гори, определено се превръщат в модел за устойчива архитектура и метрополно залесяване, допринасящ за възстановяване на околната среда и градското биоразнообразие, без това да влияе на разширяването на града по територия. Това е модел на вертикално увеличаване на природата в града, който подпомага политиките за повторното залесяване и връща природата в големите градове.

Първият пример за вертикалнo озеленяване с дървета на многоетажна сграда в България се реализира в София. Високата 106 м сграда NV Tower приютява повече от 200 дървета и над 7000 растения от широка гама декоративни храсти, треви и цветя по своите 21 етажа. Макар и по-скромна по мащаб на озеленяването от подобни примери в Милано, Париж и Китай, сградата помага за изграждането на по-добър микроклимат в района, за повишаване на влажността във въздуха и за филтриране на праховите частици, които присъстват в градската среда. Чрез своята разнообразна дървесна и храстова растителност NV tower абсорбира 4 тона CO2 годишно и произвежда над 13 кг кислород на ден.

ФИЛОСОФИЯ, ФОРМООБРАЗУВАНЕ И СИМВОЛИКА НА ДИЗАЙНА

В изграждането на архитектурния образ на NV tower е търсенo вдъхновение и символика от природата – от сложните геометрични форми на кристалите и върховете на планините. Кристалите реферират към една от основните дейности на инвеститора – минното дело, а върховете на планините сa търсената връзка с Витоша.

Естествените кристали са сложни структури, очароващи с резките си геометрични форми, композиционната си завършеност и сложни структури. Планинските върхове с алпийски профил впечатляват със своята устременост към небето, динамични форми, резките склонове и хребети. Тези основни характеристики са дискретно вписани в архитектурата на сградата и биват доразвити в дизайна на покривните градини и откритите пространства около нея.

Вегетативните обеми са интегрирани в облика на сградата под формата на интензивни покривни градини на всеки от етажите и носи усещане за разливаща се ‘‘зелена лава‘‘ от покрива на сградата към озелененото пространство около сградата. Сградата се преобразява в своеобразен вертикален парк.

Символиката на природата и естествените кристали е преплетена в дизайна на покривните градини чрез едно от най-характерните и изразени свойства на кристалите – техния цвят. Преобладаващата цветовата гама на растителността на всяка от тези градини съответства на кристала, от който е вдъхновена и на който е символично наречена – Оливин, Кехлибар, Цитрин, Смарагд, Опал, Тюркоаз, Родолит, Аквамарин, Аметист, Сапфир, Рубин, Диамант. Символично с изкачване на етажите "стойността" на кристалната градината нараства. По първоначален проект покривите на сградата бяха планирани като огромни панорамни "Диамантени" градини, откъдето се открива невероятна гледка към планината и града. Впоследствие се налага там да бъдат разположени техническите съоръжения свързани с поддръжката на сградата и съответно няма как да бъдат изградени интензивни покривни градини с богато озеленяване. Те се превръщат се в екстензивно озеленени покриви, които носят високи екологични и икономически ползи, но нямат силно изразени естетически качества. Диамантената градина се развива на ниво терен в откритите пространства около сградата.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

За да бъдат покривните градини богато озеленени с дървесна и храстова растителност, са проектирани специални легла, наречени плантери, които притежават необходимата големина и дълбочина на почвения слой за осигуряване на нормалното развитие на растенията. Плантерите също са в неправилни форми, наподобяващи естествените кристали. За да се избегне утежняване на конструкцията, плантерите са проектирани с носеща метална конструкция и декоративна метална обшивка. Предвидени са допълнителна битумна хидроизолационна мембрана с противокоренова защита и топлоизолация. До всеки плантер достига автоматизирана напоителна система, която преминава в пода преди монтажа на плантера. Почвеният субстрат е на няколко слоя, като основният неорганичен материал на растежната среда в най-долния слой е експандирана глина, а в най-горния преобладава зелен компост.

РАСТИТЕЛНОСТ

Растителните видове, както и тяхното разпределение по съответните етажи, са внимателно подбрани според ориентацията и височината на терасите и съобразени с направения тест на ветровете. Гръбнакът на дървесната растителност е от вечнозелени видове, осигуряващи целогодишен визуален ефект на зелен екран и защита от ветровете. При широколистните преобладават видове с високи естетични и декоративни качества, които разнообразяват с динамика в обемите, цветовете и текстурите през различните сезони. Декоративните храсти, треви и перенни пък са съобразени със символиката и цветовата гама на естествените кристали и създават усещането на съответната кристална градина. Вариациите в цвета и формите на растенията създават истинска ирисцентна забележителност през всеки сезон и правят сградата силно разпознаваема дори от разстояние. Предвидени са растителни видове, осигуряващи храна и подслон на птици, пеперуди, пчели и други опрашители.

ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ОКОЛО СГРАДАТА

Озеленените тераси и покриви обаче не могат да заменят въздействието на парковете и градините в града по отношение общественото благосъстояние. Един наистина климатично позитивен и социално ангажиран проект следва да направи своя пряк принос към обществото. Освен озеленяване по терасите на сградата на ниво терен е развита атрактивна градина, която да бъде експозиция на открито на скали и минерали, отново препратка към основната дейност на инвеститора. Градината е обществено достъпна и може да се посещава от жителите на квартала или случайно преминаващи граждани.

Композицията на откритите пространства създава хармоничен синтез между архитектура и околна среда и подчертана идентичност на пространството. Разливащата се растителност по етажите създава плавен преход от архитектурния обем на сградата към органичните форми, типични за природата, в пространствата около сградата.

Дизайнът на градината е подчинен на символиката на най-скъпоценния камък – диамант. Противно на очакването основният цвят на диаманта не е бял. Цветът на диамантите е различен - безцветен с различни оттенъци, в зависимост от примесите, които съдържа. Чистите прозрачни диаманти са най-ценните, тъй като те отразяват най-добре светлината и я превръщат във феерия от пленяващи цветни отблясъци. Точно затова Диамантената градина на NV tower е проектирана като експлозия от цветове, текстури и обеми, създаващи непрекъснато променяща се среда.

Композицията на алейната мрежа в градината е изчистена и опростена, осигуряваща бърза връзка с околните пространства и обслужваща основните маршрути на човекопотока. Настилките са семпли и неутрални, в унисон с архитектурата.

Пред входовете на сградата са развити уширени пространства, предназначени за събиране на повече хора с разположени множество места за сядане. На площада пред главния вход на сградата е предвиден воден ефект – сух фонтан, който охлажда, докато танцува с различна височина на струята през деня и ефектно осветление през нощта.

Растителността е изключително разнообразна и включва вечнозелени и широколистни дървесни видове с висока декоративна и екологична стойност, различна височина, период на цъфтеж, есенни багри и дори зимен ефект. Присъстват и редица ценни декоративни видове. Между тях в миксбордери с асиметрични форми са разположени декоративни храсти, треви и перенни, създаващи природен, динамичен и колоритен ландшафт. Разнообразието на растителност допринася както за осигуряване на декоративен ефект в градината през всички сезони, така и за биоразнообразието в района и също така я прави по-устойчива на патогени и зарази. Предвидени са близо 100 бр. дървета от 37 дървесни вида и над 5000 бр. декоративни храсти, треви и перенни от 42 вида. В градината всички дървесни видове трябва да бъдат обозначение с табелки с имена и основни характеристики, които да насърчават у посетителя любопитство и любов към природа.

ВИЗИЯТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ГРАДОВЕ

Смята се, че в следващите години условията на живот в градовете ще стават все по-критични, а градското население ще живее в неблагоприятна и нездравословна среда, която би застрашила собственото му оцеляване.

Съвременните архитекти и ландшафтни архитекти се стремят да създават и откриват отговорни и устойчиви решения за бъдещото развитие на градовете. В тази амбициозна визия се включва и осъзнаване на значението на растителността в градското местообитание, понижаване на последиците от изменението на климата, използването на възобновяеми енергии. Устойчивите градове могат да приютят тази ‘‘нова цивилизация‘‘, която олицетворява симбиозата между човек и околна среда. Неизменна част от визията за бъдещите градове са сградите вертикални гори или вертикални паркове, които работят точно като едно гигантско дърво - абсорбират прах и замърсители, почистват въздуха и произвеждат кислород и енергия.

Пълният текст - в брой 3 на списание ГРАДЪТ

Още по темата:

NV Tower Новата знакова сграда на София

Арх. Ангел Захариев, "АиА Архитекти": С вдъхновение от естествените кристали и планинските върхове

Обратно нагоре ↑