Сгради

К55 - Варна

Споделяне

Комфортът и практичността на жилището е приоритет номер едно за нас

Атанас Костурков, управител на "Комфорт" ООД

Г-н Костурков, на какъв етап е в момента К 55?

- Проектът в момента се намира в процес на изграждане на грубия строеж, или по-точно е изграден вече 14-ия от 17 етажа. Проектът е изключително сложен за изпълнение от техническа гледна точка. Изграждането на такъв тип сгради, което преплита в себе си три тела, прави нуждата от изключителна прецизност при съчетаването на различите строителни процеси, т.е. вертикалната връзка на инсталациите. По-сложно беше преминаването на инсталациите с гравитачно оттичане от едното тяло в другото поради налагане на хоризонтални преходи. Въпреки трудностите и с помощта на доброто проектантско решение се справихме с този проблем.

Как пандемията COVID-19 промени потребителските нагласи?

- За мен е много рано да се говори за промени в търсенето и резултатите от пандемията. В крайна сметка тя все още не е приключила и няма яснота и кога ще приключи. Със сигурност интересът към закупуването и строителство на къщи и жилища се засили спрямо минали години. Това мога да отчета като явен резултат.

Кои базови концепции остават устойчиви и кои са иновативните жилищни концепции?

- Едно жилище трябва да е преди всичко дом. Тоест архитектурата и формите на помещенията си остават от изключително значение. Комфортът и практичността на един апартамент е приоритет номер едно на нашата компания. Пандемията, както в много други сектори, наложи дигитализацията на продуктите. Недвижимите имоти не останаха по назад. В момента все повече услуги от дигиталния свят използваме при продажбата на жилища, при тяхното представяне пред потенциални купувачи. Същевременно все повече купувачи се интересуват от бъдещите услуги, които ще предоставя комплекса, като видеонаблюдение, контрол на достъп, заобикаляща го среда.

Пандемията отрази ли се на К 55?

- Опитваме се да сме актуални с търсеното и желанието на нашите клиенти независимо от ситуацията и темпа на промени на техните нагласи. От чисто строителна гледна точка пандемията повлия, като наруши някои наши доставки и това наложи някаква забава, която се стремим да минимализираме. От друга страна, добавихме в концепцията си видеодомофон системи, видеонаблюдение, бърза интернет връзка до апартаментите и др., касаещи евентуална нужда от работа от вкъщи.

Какви са строителните предизвикателства при реализацията на този проект?

- Както споменах по-рано, проектът е изключително сложен за изпълнение. Най-сложни са комуникациите между телата и тяхната свързаност. Всичко това, съчетано и с високата етажност, прави предизвикателствата пред нас ежедневни. Окачените фасади на сградата се изпълняват по нова технология, което придава нов облик на сградата от традиционно досега изпълняваните. 

Може ли да припомним завършени проекти и такива, по които работите в момента като инвеститор и изпълнител?

- Считаме, че много от емблематичните обекти от Варна са изпълнени от нашата компания като хотел "Димят", централен клон на Първа инвестиционна банка, Central Point и "Комфорт Бизнес Център", "Гранд Мол Варна", хотел "Мусала" и жилищни комплекси, като общия им брой надхвърля 200 обекта. В момента работата ни е съсредоточена като инвеститор в три проекта – К 55, за който вече говорихме, "К Брилянт" на ул. "Братя Бъкстон" в района на пазар "Чаталджа" и проект К СКАЙ в кв. "Възраждане I".

Как обяснявате големия интерес към жилищния пазар?

- Трудно могат да се обяснят промените в потребителски нагласи в подобно време, което няма аналог през годините. В нашите сгради купуват купувачи с много различни профили. Един от най-важните фактори в покупката на жилище е финансирането, а в момента банковият сектор е все още с много изгодни и стимулиращи продукти, което е една от основите причини за продължаващия интерес към недвижимите имоти. Друг неоспорим факт е, че много българи предпочетоха да вложат спестяванията си в недвижимост.

Какви са тенденциите в промяната съвременния жилищен продукт?

- В сравнение с минали години конкуренцията е доста по-силна. Това се води главно от високото ново на информираност на потребителя. Всичко има значение за един купувач. Като се тръгне от вида на тухлите, премине се през вида на дограмата и се стигне до вида на интернет кабела. Хората търсят комфорт и удобство във всички части и зони на апартамента си. В бюджетния и среден клас купувачите наблягат на стандартните размери и функционалност на едно жилище. Във високия клас е вече доста по-различно. Там навлизат изисквания за използвани материали при довършването на общите части, височина на помещенията, а дори и начин на осветеност и позиция на прозорци спрямо бъдещото обзавеждане и това е, разбира се, много малка част от примерите, които мога да дам. Хората с възможности през годините са закупили не един имот и имат определен стандарт за жилище, в което искат да живеят. Това прави изграждането на една сграда от висок клас много трудно, защото нагласите са строго индивидуални и много различни. 

ФАКТИ
Инвеститори:
"Комфорт" ООД и ТСК ЕООД, Варна
Архитекти: "Проспектум" ЕООД, Георги Станишев (ръководител), Ралица Тимева, Василия Станишева, Маргарита Станева, Виктория Чапкънова
Конструктори: БИАС-М, Маньо Манев, Адриана Таскова

Ефектна простота с минимални средства и достъпни технологични решения

арх. Георгий Станишев, "Проспектум" ЕООД

Простотата е комплексна... Алваро Сиза

Арх. Станишев, как стартира вашата работа по К-55?

- Понякога се случва така: наблюдавайки средата, критичното око осъзнава дисонансите в нейното функциониране и веднага прави предположения как да я реконструира… какво би трябвало да изчезне и какво би могло да се появи. Това място във Варна, точно на границата на комплекса "Чайка", принадлежеше на една бензиностанция от веригата "Петрол", но очевидно на това място – говорейки с езика на Л. Кан, "му се искаше да бъде нещо друго…". Така възниква концепцията на инвеститора за изграждане на многофункционален комплекс на мястото на бензиностанцията, който да създаде една сложна комбинация между обслужване, търговия и живеене. По-късно инвеститорът се обърна към нашето студио, известно с решаване на комплексни функционални и пространствени задачи.

Разкажете ни за основната концепция на проекта?

- Локалният контекст и особено съседството с оптимистичния модернизъм на жк "Чайка" оказаха значително въздействие върху развитието на проекта. Очевидно идеологията на проекта следваше да се търси в един вид съотнасяне на модерността от края на XX век с днешното хибридно  хипермодерно състояние на времето. По същество ние разработихме за инвеститора два модела за развитие на сградата. Единият представляваше две кули с различни характеристики, свързани на ниво терен с обща част и с диалогични отношения една с друга на базата на редица противопоставяния: отворено/затворено, организирано/неорганизирано, твърдо/меко, ако щете, мъжко/женско, и другият, който виждате публикуван и е вече в процес на изграждане. Първият модел сграда бе много по прост и за проектиране, и за реализация. Но инвеститорът твърдо поиска другата: "Искам тази, с дупките…", беше казано.

Действително в композицията на К 55 има два мащабни пробива. Единият с височина 16 м с дъно на ниво вътрешен двор, кота +0.00, отваря пространството между обемите и го прави проходимо. Другият образува площад, висок пет етажа, с дъно на кота +17.50, достъпен за всички живеещи и работещи в комплекса. Разбира се, тези отвори не са точно дупки в текстурата на сградата, но са образувани от един вид сглобяване на обемите чрез поставяне една върху друга на три отделни сгради… Тези блокове са малко преднамерено старомодни и недвусмислено се съотнасят с модернизма на блоковете в «Чайка». Стари мотиви с нов синтаксис… Така сградата се определя като хибридна не само във функционален, но и в композиционен смисъл, представлявайки нещо като сложно съставено изречение, или, във визуален смисъл, е подобна на драконите, съставени, както знаем, от няколко различни същества.

К 55 параметри
РЗП надземно: 18 000 кв.м
РЗП подземно: 7200 кв.м
Апартаменти: 88 (60 – 220 кв.м)
Ателиета: 34 (55 - 70 кв.м)
Офиси: 5 (Блок 1 и 3 мецанин)
Магазини: 4 (Блок 1 и 3 партер)
Паркоместа: 200 подземни ПМ

Какви са основните компоненти на К 55 и какви архитектурни предизвикателства постави пред проектантите тази концепция?

- Както е със всеки друг хибрид, не е съвсем понятно дали имаме работа с една голяма сграда или с един малък комплекс от три сгради… В процеса на проектиране обаче сградата К 55 бе мислена от нас като съчетание на три блока.

Блок 1 е най-ниската и ориентирана към улицата "Н. Вапцаров" сграда със сложен силует, но с основна височина от 5 етажа. Неговата улична фасадна част е решена като търговска галерия от стълбове с височина на първите два етажа, така че минувачът да бъде приютен от сградата.

Блок 3  е висока 19-етажна сграда с пропорции на вертикална плоча и кота на корниза 55.00 м, стъпваща на терена по границата му с мощно озеленения отводнителен канал. Оттам идва и името на комплекса, дадено му от инвеститора.

Блок 2 е сграда на 5 етажа, която не стъпва на терена, но е монтирана като мост между блоковете 1 и 3. По същество този блок ляга върху Блок 1 и се врязва в тялото на Блок 3 приблизително по средата, образувайки в нея пробив с височина около 15 м. Така призмата на Блок 2 виси в пространството и под него се образува още един пробив, или покрит площад, с височина до покриващата го плоча около 17 м. Но за тези пробиви вече стана дума по-горе. Сградите са едновременно и артикулируеми, т.е. визуално разчленими на съставните си обеми, и в същото време образуват една цялостен неразделим масив със сложна композиция от разпознаваеми компоненти, т.е. хибрид. 

Как потребителските нужди намират реализация във вашия проект като функции и задоволяване на потребности?

- Как да го кажа… К 55 е многофункционална сграда, в която освен обслужващите пространства, отворени към града – магазините и обществените зони, са преплетени две основни предназначения: живеене и работа. Това съчетание на офиси, студиа и жилища в един организъм позволява на живеещите да получат достъп до базисните функции – обслужване и работа. Офисите са събрани на първите етажи на Блок 1 и Блок 3 и имат, разбира се, самостоятелни достъпи – входове, фоайета и стълбища. В цялата тази сложна композиция от общо трите блока за захранване на всички горни етажи с жилища и ателиета в К 55 има само 4 вертикални комуникационни ядра. Блок 2 е нанизан от едната си страна върху вертикала от Блок 1, докато от другата се пронизва от вертикала на Блок 3. 

Под нулевата плоча на комплекса се намират подземни гаражи на две нива, обслужващи всички функционални зони на комплекса с остроумно решение на входните и изходните алеи и рампи.

Кои са навлизащите иновативни концепции, стимулирани от пандемията?

- Продължавайки предишната ми мисъл, тук имате нещо като затворена система - комплекс от елементи за живеене, обслужване и работа, който можете и да не напускате, ако е необходимо да се изолирате. Един вид е готов за карантина… Това, надявам се, ще се окаже в кръга на шегата, макар и във всяка шега да проглежда известна доза истина за възможния постковид свят...

Кои са решенията, свързани с продукти, технологии и материали, с които най-много се гордеете и които очаквате да бъдат успешно и 100% приложени?

- Стремим се да постигнем повече с по-малко средства и по-прости решения. Така например навсякъде в жилищната част ние въвеждаме "верандата" като междинно пространство между външния свят и вътрешната среда на апартамента. Това пространство принадлежи както към вътрешното, така и към външното и има свой най-близък прототип в "чардака" на традиционната българска къща от XIX век, а и по-отрано. То позволява един мек климатичен преход между двете и решава значителен дял от енергоефективността на сградата.

Друг мотив от същото естество е типът озеленяване, който използваме. Освен че вътрешният двор на сградата е озеленен с висока дървесна растителност, ние разполагаме дървета и по фасадите на сградата. Така например северните фасади на Блок 1 и Блок 3 в проекта се решават като един вид "зелени филтри" на сградата. Това се постига чрез пространства, чиято мащабност се съотнася с големината на дърветата, а не с тази на отделния етаж и съответно – човешкия ръст. В Блок 1 няколко дървета се разполагат с една триетажна кутия, в дъното на която са балконите към отделните жилища и ателиета. В Блок 3 – на северната фасада, са наредени балкони с дълбочина 3 м и височина 2 етажа, така че дърветата, засадени в кашпи на тези нива, да се чувстват комфортно. Към тези двуетажни ниши също така излизат балконите на двата етажа апартаменти, разположени във всяка такава ниша. Освен това в северните зони на трите блока парапетите на балконите са превърнати в дълбоки бетонни цветарници за по-ниска растителност.

И двата типа пространствени решения - както верандите, така и зелените филтри, се отнасят към пасивните системи за енергийна ефективност и образуват нещо като локална фасадна екосистема, филтрираща и регулираща взаимодействието на вътрешната среда с външния свят. Това поставя К 55 в реда на проектите, намаляващи стандартните дози карбонови емисии и осигуряващи благоприятен микроклимат за обитателите и работещите в  комплекса.

Както разбирате, невинаги сложните иновационни технологии определят позитивния ефект от архитектурата. В нашата практика ние се стремим да достигаме една ефектна простота с минимални средства и с достъпни, да не кажа простодушни, технологични решения. Това е, може да се каже, не толкова естетически, колкото етически избор…

Ако търсенето на простота е основното кредо, не противоречи ли на него видимата сложност на К 55?

- Тук размерът има значение… К 55 е обект, който по скалата на големини, приложена от Колхас към архитектурата, може да бъде отнесен към големина L, може би дори към XL… Мащабът на цялото следва да бъде съставен от отделни елементи, всеки от които съотносим с мащаба на това, което сме свикнали да възприемаме като жилищен блок от съседната "Чайка". Така че тази сложност просто отговаря на мащаба на задачата. Но дори и така сложната композиция тук се постига с прости и понятни пространствени манипулации. Затова не считайте, че тези хибридни съчетания са нещо като запазена марка на бюрото ни…  Напротив, например в момента сме ангажирани с друг проект във Варна, в който изграждаме серия еднофамилни къщи на много стръмен терен. Техните обеми изглеждат като издялани от един монолитен материал и напомнят малко на архитектоните на К. Малевич… Съвсем проста композиция. Но простотата в архитектурата, както казва Сиза, е много комплексна.