Пазари и инвестиции

Игор Милошевич, CBRE: Как ESG добавя стойност в индустрията с недвижими имоти? 

Игор Милошевич, ESG консултант, CBRE SEE

Някой би се зачудил защо навсякъде се говори за ESG (екологични, социални и управленски критерии) и защо водещите компании за недвижими имоти въвеждат ESG стандартите в ядрото на техния бизнес. Отговорът може да бъде открит във факта, че ESG се счита за основен приносител на стойност в капиталовата стойност на имотите. Тъй като климатичните промени и глобалното затопляне се превърнаха в основни източници на притеснение сред международните организации, индустрията с недвижими имоти въведе всеобхватни ESG принципи и политики с цел опазване на нашата планета.

Европейски план за устойчивост

Въвеждането на европейската Зелена сделка като устойчив бизнес план за Европа, казано накратко, даде начало на “цунами“ от регулации, невиждани никога досега. Тези регулации бързо преминаха от такива с избирателен или препоръчителен характер към такива със задължителен характер. Един виден пример е Таксономията за устойчивите дейности на ЕС, която въведе критериите за определяне дали дадена икономическа дейност е екологично устойчива.

Друга основна промяна на политиките e приемането на Регламент за оповестяване на устойчиви финанси (SFDR), който налага прозрачност на пазара за устойчиви инвестиционни продукти и подпомага превенцията на измамно използване на зеления маркетинг (greenwashing). Регламентът увеличава прозрачността около твърденията за устойчивост от участниците на финансовите пазари. Също толкова важно е да се отбележи ангажираността на Европейския съюз чрез Европейския закон за климата – “Готови за 55“ (Fit to 55), който цели да намали нетните въглеродни емисии с поне 55% (спрямо 1990) до 2030 година и достигането на негативни въглеродни емисии до 2050.

Как индустрията с недвижими имоти реагира на тези регулации?

Основна стъпка бе въвеждането на нефинансовото докладване, при което участниците в индустрията с недвижими имоти и институциите въведоха серия от задължителни доклади, които помагат на инвеститорите и наемодателите да постигнат по-добра възвръщаемост на инвестициите си в по-дългосрочен план.

Тъй като CBRE е водещата глобална компания за бизнес имоти, ние сме изключително ангажирани да предоставим на нашите клиенти ключови услуги, свързани с устойчивостта и ESG. Независимо дали търсите ESG стратегия, надлежна проверка спрямо ESG критерии, ESG доклади или сертифициране на вашия актив, CBRE е вашият партньор по пътя към достигането на критериите за устойчивост. Пламенно подкрепяме нашите клиенти да изпълняват своите ESG ангажиментите и да работят за максимализиране стойността на портфолиото си. Силата на експертите ни е в това да виждат ситуациите от всеки аспект, както и уменията им в управлението на недвижими имоти. С безпрецедентен достъп до наематели и инвеститори, дългосрочно сътрудничество с изпълнители, данни от първа ръка и пазарни тенденции, които добавят стойност както към разработването на ESG стратегията, така и към фазата на изпълнение, нашият екип от експерти ще помогне за постигането на тези важни ангажименти към региона.

Вижте статията в брой 5/2022 на списание ГРАДЪТ в дигитален формат с вградени ИНТЕРАКТИВНИ ВРЪЗКИ и ВИДЕО съдържание

Обратно нагоре ↑