Пазари и инвестиции

GTC е предпочитан партньор на международния бизнес в България

Зив Гиги, управляващ директор за България, GTC

Зив Гиги: Започваме да предлагаме споделени офис пространства в София

Зив Гиги има повече от 15 години опит на ръководни позиции на пазарите на недвижими имоти в Централна и Източна Европа, като по време на работата си в GTC е разработил и управлявал 450 000 кв.м офис и търговски проекти. Започвайки работа в GTC през 2008 г. и след като е работил като финансов директор за България и Сърбия, през 2021 г. г-н Гиги е номиниран за управляващ директор на представителството в Румъния, което е доказателство за неговите опит и умения в областта на предпроектното проучване, придобиването, финансирането, развитието и оперативното управление на мащабни проекти на динамично развиващите се пазари на недвижими имоти. Неговият финансов опит и способности в областта на инвестициите в растеж благоприятстваха настоящата му позиция на управляващ директор за България и Румъния - две от най-бързо развиващите се държави от ЕС.

"GTC България" е част от GTC Group - водеща инвеститорска компания, фокусирана в Полша и столици в Централна и Източна Европа. От 1994 година GTC Group е изградила и управлява 68 първокласни и модерни офисни и търговски сгради с обща площ над 1.2 млн. кв.м. Към момента GTC Group активно управлява портфолио от 44 търговски сгради с около 759 хил. кв.м отдаваеми офис и търговски площи в Полша, Унгария, Румъния, Сърбия, Хърватия и България. В допълнение, GTC Group планира реализацията на нови проекти в размер на около 460 хил. кв.м търговски и офис площи в столиците на Централна и Източна Европа, от които 51 хил. кв.м вече са в процес на изграждане. GTC S.A. е листната на Варшавската стокова борса и е включена в списъка на Йоханесбургската стокова борса.

 

- Г-н Гиги, поздравления - вече няколко месеца ръководите дейностите на GTC в България заедно с тези в румънския ви офис!

- Благодаря! Да, вече няколко месеца съм управляващ директор на българското представителство на GTC, но съм в България от 2009 г. като главен финансов директор. А близо 10 години съвместявах същата позиция и в Сърбия. Винаги съм участвал активно в управлението на компанията в България и за мен тази нова позиция е естествено развитие на кариерата ми.  

Всичко това се случва в интересен момент за бизнеса - конкуренцията се увеличава, наемателите оптимизират своите площи, нужни са непрестанни усилия да разбереш и задържиш наемателите си. Харесвам предизвикателствата - всяко предизвикателство е възможност да сме по-креативни, и определено съм развълнуван от промените на пазара. В България почти няма международни инвеститори, индустрията се доминира от по-малки местни компании. В бъдеще обаче очаквам да се увеличи присъствието на професионалните инвеститори и наемодатели. Вероятно с времето случайните играчи ще намалеят и ще останат само компании с дългогодишен опит в професионалното управление на проекти. GTC е международна компания с професионален опит на пазара на недвижими имоти - можем не само да построим една сграда, но познаваме бизнеса в детайли - както в България, така и в останалите държави в региона. 

- Бихте ли представили портфолиото на GTC в България?

- В последните години GTC трансформира своите дейности в България – в самото начало бяхме фокусирани върху търговски центрове в градове извън столицата. Впоследствие взехме стратегическо решение и постепенно пренасочихме фокуса си към София. Мога да кажа, че в момента GTC е най-успешна в офис сегмента.

Построихме две модерни офис сгради на топ локация в "Младост" – Advance Business Center 1 & 2. Придобихме и един от най-добре представящите се търговски комплекси със смесено предназначение - Mall of Sofia, като за няколко години успяхме да подобрим значително резултатите му, както и да започнем изграждането на офис сграда, "София Тауър 2", на база на допълнителните права за строеж, които проектът предлагаше.

В момента нашето портфолио включва Mall of Sofia с двете офис кули с площ 19 хил. кв.м офиси и 22 хил. кв.м търговски площи, Advance Business Center 1 и 2 с обща площ 33 хил. кв.м клас А офис площи и парцел в съседство, на който планираме построяването на Advance Business Center 3. Не сме спрели да търсим и възможности за разрастване, като за нас представляват интерес терени за офис проекти на добри локации в столицата.

City Gate, Румъния

- Обмисляте ли навлизане и в друг сегмент на недвижимите имоти?

- Това е потенциална възможност, която не изключваме. Наблюдаваме отблизо всички сегменти и при добри показатели бихме имали интерес от увеличаване на присъствието си в страната. Дори нетрадиционен за България проект като PRS (private rented sector), което представлява жилища за краткосрочен наем, е нещо, върху което GTC вече работи в други държави. Този модел на управление не присъства в България, но се очаква да нарасне значително поради високата инфлация, която води до увеличаване на лихвите по ипотечните кредити и до намаляване на достъпността на апартаментите, както и поради енергийната и финансовата криза. Потенциални наематели в такива проекти са например привлечени от чужбина служители, които имат нужда да бъдат настанени в обслужвано жилище, или двойки, които поради високите цени на имотите не могат да си позволят да закупят жилище и предпочитат да се нанесат под наем. Въпреки че традиционно българите искат да притежават жилище, нуждите се променят - много от младите специалисти са доста мобилни и не желаят да бъдат обвързани с покупка и с конкретна локация.

- През настоящата година се очакват промени в паричните политики на централните банки и повишаване на лихвените проценти - като експерт със значителен опит в областта на финансите какви са прогнозите ви за въздействието на тези промени върху инвестиционната среда в сектора на недвижимите имоти?

- Въздействието на макроикономически фактори като инфлацията и ръста на лихвите може да доведе до ръст на цените - апартаментите например стават все по-скъпи, което в пазарната икономика е логично да доведе до забавяне на предлагането.

- Зелената трансформация, устойчивостта и ESG практиките са актуални теми в сектора на недвижимите имоти и неговата роля за постигане на глобалните цели. Какви дейности и политики прилага GTC в това отношение?

- Ние в GTC имаме традиции в устойчивото строителство и в управлението с фокус върху развитието на персонала и отговорните социални дейности, насочени към общностите. GTC е първата инвеститорска компания в Централна и Източна Европа, която през миналата година публикува пълен доклад за екологично, социално и корпоративно управление (така наречения ESG отчет). В Румъния и Полша например всички наши сгради използват само зелена енергия, в България Advance Business Center 1 и 2, които се намират в "Младост 4" също ползват само зелена енергия. Все повече наемателите в Европа вече имат такива задължителни изисквания и тенденцията е това да се почувства скоро на българския пазар.  

- През последните години офис сегментът беше обект на структурни промени - как се промениха стратегиите на наемателите за използване на офис площи?

- Да, през последните години са факт няколко сериозни тенденции. При наемателите хибридните концепции представляват интерес, като често те са изискване на самите служители. Търсят се варианти за оптимизация на площите, а гъвкавостта се осигурява от споделените пространства. При нас нито един наемател не е намалил площите си, нито е напуснал, разбира се, става дума за големи компании. В Сърбия например за 11 години в страната загубихме 1% от наемателите си - това показва как ние създаваме трайни партньорски отношения, като постоянно предлагаме нови решения и наемателите ни се чувстват спокойни с нас.

- Какво е мнението Ви за тенденциите в сектора на търговията на дребно, в който също сте изложени на риск - как традиционните модели на търговия съжителстват с динамичната електронна търговия?

- Все повече се научаваме как да се възползваме от електронната търговия и как да я интегрираме в търговските центрове – чрез точки за получаване на поръчките и шоурумове, където клиентите да могат да разгледат желаните стоки. Тази интеграция е истинско предизвикателство, но това е бъдещето и по-развитите пазари го показват - там те съществуват успешно заедно.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

 

- Можем ли да очакваме инвестиции на GTC в други сегменти, като се имат предвид привлекателните перспективи на жилищните и логистичните проекти?

- Да, както вече споменах, жилищните площи представляват интерес за нас. Фокусираме се върху сектори, които познаваме и в които сме добри. За да развиваш един сектор, е нужно да знаеш как да го правиш, да имаш ноу-хау, а не просто да придобиваш активи.

GTC е традиционно предприемаческа компания, но не се отказваме да придобиваме различни качествени проекти, разбира се, при добри възможности и условия.

- Бихте ли ни разказали повече за ситуацията в други държави, за които отговаряте, като Сърбия и Румъния?

- В Сърбия например на офис пазара все още има място за нови проекти, има добри терени и пазарът е на добро ниво. Жилищата са по-скъпи от тези в България, а при търговските площи има свръхпредлагане.

В Румъния офис сегментът е много по-конкурентен и предлагането е много голямо. При жилищата търсенето е силно, цените са подобни на тези в България и там също виждаме възможност за развитие. В страната има сериозен инвестиционен пазар, купувачи са чужди фондове. В това отношение България изостава, тук интересът на инвеститорите е по-малък.

1 / 2

Sofia Tower

2 / 2

Обратно нагоре ↑