Пазари и инвестиции

"Евърти" засилва своята дейност в България и търси нови възможности за бизнес през 2021 г.

Споделяне

Стефан Димитров, главен инвестиционен директор, "Евърти България"

Г-н Димитров, кои са основните видове активи, към които се насочва "Евърти България"?

- Наш приоритет са функциониращите офис сгради клас А и клас Б с отлична локация в София и в най-големите градове на България. Готови сме да обмислим и придобиването на нефункциониращи офис сгради със стратегическо местоположение и с потенциал за добавена стойност, както и на първокласни хотелски, складови и логистични активи. С други думи, целта ни е да инвестираме във висококачествени имоти, които могат да гарантират стабилна доходност и имат потенциал пазарната им стойност да расте във времето.

Като компания, която се фокусира върху дългосрочни инвестиции с период на задържане над 10 години, ние се стремим да сме успешни мениджъри и да добавяме стойност на своите активи. За целта придобиваме и разработваме имоти, които са на стратегически пазари, а местоположението, високите стандарти на строителство и удобствата, които те могат да предложат, са от ключово значение за нас. Търсим пространства, които осигуряват на наемателите висок комфорт и които са вдъхновяващи. Създаването на общности в сградите, които управляваме, е също жизненоважно за нас.

На локално ниво се стремим да подкрепяме развитието на пазарите, в които инвестираме. Постигаме това в държави като САЩ, Коста Рика и Нигерия, планираме да ползваме знанията и опита си в България и в Гърция, където разширяваме портфолиото си.

Какви са вашите цели в средносрочен и краткосрочен план?

- През следващите 3-4 години планираме да инвестираме в България общо 100 милиона евро собствени средства, като използваме и банково финансиране. Подхождаме интелигентно към избора и придобиването на активите, като внимаваме всяка покупка да допринася за утвърждаването на нашия бранд.

Наред с търсенето на нови възможности за придобиване сме насочили усилия да осигурим максимална доходност от първия ни актив в София – „Евърти Перформ Бизнес Център“. Тази сграда клас А+ предлага едни от най-добрите офис площи в града. Току-що приключихме пълното обновяване на партерния етаж на сградата – лоби, галерия и рецепции, както и на общите части на други етажи, постигайки нова модерна визия и комфортна среда за настоящите и бъдещите ни наематели. Стремим се да сме първи в избора на потенциалните наематели - компаниите, навлизащи като бизнес в България, на такива, които планират разширяване на бизнеса или търсят нова локация. Искаме да бъдем техни партньори и да им помагаме по-лесно да се адаптират към днешните предизвикателни времена и да постигат целите си.

Как се променят нуждите на наемателите и изискванията по отношение на активите в резултат на пандемията?

- Измина година, откакто много компании изпратиха служителите си да работят от вкъщи. Въпреки че моделът „домашен офис“ се оказа добра мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19, все повече компании вече планират завръщането на голяма част от служителите си в офисите.

Наред с други фактори повечето жилища, в които сега се трудят служителите, нямат необходимите условия за осигуряване на оптимална работна среда, включително висок клас интернет, удобно място за работа, добро осветление и подходящо оборудване. Шумът и разсейването от постоянния контакт с други членове на семейството или домашни любимци също се отразяват върху ефективността на работата на служителите.

От друга страна, при работа в офиса личните взаимодействия между служителите и възможността за физическа среща при обсъждане и планиране на дейностите имат съществено значение за максималните резултати и насърчаването на общия дух вътре в екипа. Вярваме, че хибридният модел на работа от офиса един до три дни в седмицата и няколко дни от къщи е разумно решение, и за радост виждаме, че все повече организации използват тази опция.

Преди да възприемат този модел и за да се избегне възможното заразяване с COVID-19, тези компании правят необходимото да гарантират всички мерки за безопасност и осигурена дистанция в офисите. От наша страна като собственици и мениджъри на "Евърти Перформ Бизнес Център" ние изпълняваме изискванията и процедурите, съответстващи на добрите световни практики и стандарти, за да осигурим на служителите безопасно завръщане и ползването на общите пространства в сградата.

В тази връзка тясното сътрудничество с нашите наематели и традиционно добрата комуникация с тях носи плодове и сега е от изключително значение, за да сме в състояние бързо да информираме техните служители и да сме сигурни, че всички важни съобщения достигат до тях относно планираните и превантивните мероприятия и правилата за използване на общите пространства.

Използвайки ресурса на глобалната компания, ние постоянно следим световните тенденции в превенцията, както и собствения си опит на различни локации и пазари, които да приложим тук.

Как оценявате състоянието на основните сектори на пазара на недвижими имоти в България и тяхното бъдеще предвид настоящата ситуация и очакваното развитие през 2021 г.?

- Според мен несигурността на пазара, особено в секторите „Търговски площи“, „Хотелиерство“ и дори „Офис площи“, ще продължи поне до средата на 2021. За нас най-високорискови са инвестициите в търговски площи, там сривът е голям, поведението на участниците се променя, онлайн продажбите се налагат все повече и все по-трайно като основен елемент в техния бизнес модел. Съответно нуждите на бизнеса да наема нови складови площи се увеличават, това започва да променя посоката и тренда в сектора, където недостигът на качествени складови площи расте, а заетостта достига почти 100%. Затова именно там се заглеждаме в момента като възможност да диферсифицираме портфолиото си.

По отношение на хотелиерството според мен единствено градските бизнес хотели и тези от пансионен тип, които биха предлагали хотелско обслужване както за една нощ, така и за период от три седмици, месец и повече, ще имат достатъчен потенциал за стабилен ръст в средносрочен план, като моделът на бизнес пътуванията и настаняванията, особено след пандемията, е възможно да претърпи качествена промяна. Компанията ни има интерес към придобиване на хотели и развива на глобално ниво свое направление, фокусирано върху хотелиерския й бизнес - хотелите, които притежава и управлява в портфолиото й по света, и тези, които търси да закупи.

Относно търсенето и предлагането на офиси очакваме делът нa cвoбoднитe плoщи да се увеличи, особено в районите отвъд централната част на София, където през 2021 г. и 2022 г. ще излязат на пазара много нови офис сгради. Основно те ще са с ниски нива на заетост поради голямата си застроена площ и рязко намалелия брой предварителни сделки за наем за сгради пред завършване. Очакваме висока заетост в сградите с по-централно местоположение, където свободните площи са малко и за които има търсене от такива компании, чийто важен фактор за избора е престижната локация.

По отношение на наемателите наблюденията ни са, че компаниите, чиито договори за наем изтичат през 2021, не бързат да взимат решения за разширяване или релокация на офиса си, а предпочитат да останат там, където са, и да удължат договорите си. Много от тях, особено в ИТ сектора, започват да променят моделите на работа на служителите си, съответно се променят и нуждите им по отношение на необходимите им пространства. Очакваме след месец март нашите по-големи наематели в сградата ни „Евърти Перформ Бизнес Център“ да върнат много свои служители на работа от офиса и бихме могли да получим по-ясна представа за нагласите им в средносрочен план.