Продукти и технологии

Adfors от Saint-Gobain: Армиране на асфалтова настилка за бързо поставяне без употреба на свързващо вещество

По-малко ремонти - по-малко затваряния на пътища - по-ниски разходи за ремонти.

Затварянето на пътища заради пътни ремонти често затруднява живота на нас, шофьорите, и на всички, които се занимават с ремонта им.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ предлага армиращи геомрежи като решение за удължаване живота на асфалтовите настилки. Ремонтите с помощта на армиране удължават експлоатационния живот на асфалтовите настилки до 3 пъти и намаляват бъдещите разходи за поддръжка до 50%.

Поставянето на геомрежите е бързо и благодарение на удълженото времетраене между поддръжката и ремонта допринася за намаляване на емисиите на въглероден диоксид във въздуха. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ произвежда геомрежи от фибростъкло в Литомишл, Източна Бохемия, и ги разпространява в цяла Европа и други части на света. Един от последните монтажи на нов вид геомрежа беше извършен на отдалечените Фарьорски острови.

ADFORS GlasGrid®Rapid

Геомрежи за всякакъв вид повърхности

Продуктовата линия ADFORS GlasGrid® предлага няколко вида армиращи геомрежи, които забавят рефлективното напукване. Самозалепващите геомрежи са най-доброто решение за приложение върху съществуващи или нови изравнителни пластове/повърхности, докато композитните геомрежи са подходяща алтернатива за фрезовани повърхности. За локални ремонти на повредени части от асфалтови пластове като дупки, фуги, изкопи и зони около капаците на шахтите обикновено се полага армираща мрежа с нетъкан текстил върху фрезована повърхност. Критични места за образуване на пукнатини са надлъжните и напречните фуги на циментобетонни настилки, повърхностните фуги при ремонт на неносещи елементи, асфалтови пластове, изложени на пукнатини, които се разпространяват от основните пластове, асфалтови работни фуги или дефекти в конструктивните пластове. Геомрежите на SAINT-GOBAIN ADFORS CZ отговарят на изискванията за алкална устойчивост и следователно са подходящи и за циментобетонови повърхности.

1 / 2

Полагане на GlasGrid®Rapid в пристанището Клаксвик

2 / 2

Пристанище Клаксвик на Фарьорските острови

GlasGrid®Rapid за ускоряване на пътните ремонти

Специален продукт, който напоследък получи голямо внимание, е GlasGrid® Rapid, който е разработен за бързи цялостни или локални ремонти на пукнатини и дупки по пътя. Тази специална композитна армираща система се състои от мрежа от фибростъкло с полимерно защитно покритие и прикрепен нетъкан текстил, който е предварително пропит с полимермодифициран битум. Битумизираният текстил е защитен с филм, а върху повърхността на Rapid има тънък слой пясък, който предпазва от полепване по гумите на МПС на строителя.

Rapid значително ускорява възстановяването на пътя, тъй като прикрепеният битумизиран геотекстил елиминира необходимостта от впръскване на свързващо вещество или битумна емулсия. Rapid не само осигурява идеално прилепване към повърхността, но и осигурява и необходимото свързване между асфалтовите пластове. Това решение е особено подходящо за органите на местната власт за управление и поддръжка на пътищата в България, където работните екипи могат сами да монтират геомрежата и вече не е необходимо да се поръчва изпълнител/подизпълнител за монтажа. Използването на Rapid е лесно – след полагането на армиращата мрежа върху повърхността се отстранява защитният филм от битумизирания текстил, геомрежата се валира и след това се асфалтополага. Друго безспорно предимство е високата  ѝ способност за прилепване към повърхността, което гарантира безопасно поставяне без нежелано нагъване или набиране. Перфектното прилепване и пясъкът по повърхността на армировката елиминират риска от полепване по гумите на строителни превозни средства, движещи се по вече положената геомрежа.

Rapid може да се използва върху всякакви повърхности:
- стари/нови асфалтови настилки
- стари/нови циментобетонни повърхности
- фрезовани повърхности
- комбинирани фрезовани и гладки повърхности.

1 / 2

2 / 2

GlasGrid® Rapid на Фарьорските острови и в Чехия

Този нов продукт също беше успешно използван на Фарьорските острови, както беше споменато в увода към настоящата статия, при реконструкцията на пътя за достъп и зоните за обработка на пристанището на Клаксвик. Там GlasGrid® Rapid беше поставен директно върху бетонна повърхност и беше положено петсантиметрово асфалтово покритие. Тази композитна система за армиране значително ускори строителния процес и възстановяването на повърхността в пристанището благодарение на прилагането ѝ без използване на свързващо вещество. Това намали броя на технологичните процеси на обекта и бяха необходими по-малко работници и машини за проекта.

В Чехия GlasGrid® Rapid наскоро беше използван за реконструкцията на път в село Кунчина, близо до Моравска Требова. Тук става дума за локално асфалтиране на най-натоварените участъци. По-конкретно, пътните банкети и водостоците бяха укрепени наново. За половин час бяха положени и готови за асфалтиране общо 400 кв.м геомрежа Rapid. Лесното и бързо нанасяне без впръскване на свързващо вещество беше високо оценено от служителите на пътната администрация и поддръжка на регион Пардубице, област Моравска Требова. 

Обратно нагоре ↑