Градът | 16 Март 2015, 15:06

Технологичните постижения и новите материали предизвикват въображението на архитектите