Градът | 13 Октомври 2014, 11:18

Спортните зали поставят специфични изисквания