Градът | 30 Септември 2014, 16:01

Разнообразие от достъпни пространства с човешки мащаб

Започва преустройството на Културния дом в Бургас