Градът | 23 Септември 2014, 10:17

Архитектурен форум представя уникални артфотографии на пловдивски сгради