Градът | 14 Юли 2014, 11:59

Създаване на идеен проект за обновяване на 123-то СОУ в София