Градът | 01 Юли 2013, 13:25

Конструкцията на административна сграда – Варна