Градът | 12 Септември 2012, 11:23

Министерството на културата търси име на бъдещия музеен комплекс