Градът | 30 Октомври 2009, 16:34

64 студенти промениха за седмица двора на Архитектурния факултет на УАСГ