проектант

Фотогалерия: Проф. д-р инж. Божидар Божинов и инж. Симеон Попов, неговият 30-годишен внук, представиха своята книга

Името на помагалото е: "Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хирозонтални сили и огъващи моменти". Отнася се за сгради и съоръжения, фундиране на пилоти, противосвлачищни конструкции, подпорни стени, укрепване на стените на дълбоки изкопи и други.

26 Октомври 2016, 12:27

Страници