преасфалтиране

Преасфалтира се участъкът от път II-16 Своге - София

Подменя се износващият асфалтов пласт, тъй като направените анализи показват, че основният асфалтов пласт - биндер, е изпълнен съгласно изискванията и вложените в него материали отговарят на утвърдените технически норми. След като днес, 7 септември, бъде положен асфалтът, утре отсечката ще бъде маркирана с шумяща маркировка за повишаване безопасността на движение.

07 Септември 2018

Страници

Обратно нагоре ↑