Оперативна програма Околна среда ОПОС

До есента ще бъдат готови формулярите, с които ВиК операторите ще кандидатстват за финансиране от ОП "Околна среда 2014 – 2020 г

До момента са отворени 11 процедури за около 811 млн. лв. по приоритетна ос 1 "Води", стана ясно по време на панел "ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА", в рамките на Дванадесетата годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017"

19 Юни 2017

Страници

Обратно нагоре ↑