кръгово кръстовище

"Трапезица" в Бургас става кръгово. Избран е вариант 2 с две ленти и секции за десни завои

Обединение "Трапезица" ДЗЗД е изпълнител на проект "Инженеринг (проектиране и строителство) на четири надлеза, включително кръгово кръстовище "Трапезица". Договорът е на стойност 3 639 982 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 11 месеца.

02 Февруари 2015, 09:59

Страници