консервация

Удължават срока за финансиране на проекти за недвижимо културно наследство

30 март 2020 г. е крайният срок за подаване на заявления за финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности (съгласно Правилата за избор на обекти и определяне...

17 Март 2020, 16:19