завод за боклук

Студени проби на сепариращата инсталация през март, до май полагат техническа инфраструктура

Финансиращите органи, министри от правителството и кметът на София и заместниците й провериха миналата седмица изграждането на завода за отпадъци, както е известен проектът за Завод за механично-биологично третиране на битовите отпадъци с производство на RDT гориво

02 Февруари 2015

Страници

Обратно нагоре ↑