ЕК

Стартираха първите покани по Connecting Europe Facility

Наличното финансиране от ЕС е в размер на 11.9 млрд. евро. Това е най-голямата сума, отпускана наведнъж за изграждане на транспортна инфраструктура. България ще кандидатства с три проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

23 Септември 2014, 12:57

Страници