ДНСК

Становище на ДНСК по повод отмяната на заповедта за спиране на строежа „Златен век“

"След надлежното получаване на решението от съда и разглеждане на мотивите му, Дирекцията за национален строителен контрол ще извърши анализ и преценка на необходимостта от обжалване на първоинстанционния...

04 Август 2019, 08:18

Страници