депо за отпадъци

Рекултивират депо за отпадъци в Община Аксаково за над 3 млн. лв.

Строителството включва закриване и рекултивация на депото, като се поставя горен изолиращ екран, система за улавяне и съоръжения за третиране на сметищния газ, техническа и биологична рекултивация

05 Юли 2018, 12:31

Страници