ВиК

Откриват новата пречиствателна станция на Костинброд

С откриването на 8 септември 2015 г. на ПСОВ на Костинброд. приключва "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на ВиК мрежи и съоръженията по тях за Костинброд".

07 Септември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑