Градът | 16 Май 2018

По ОП "Региони в растеж" са договорени 73% от средствата, които са общо над 3 млрд. лв.

209 млн. лв. от ОПРР се пренасочват за компенсиране на наддоговорен ресурс по приоритет за оборудване на българските училища и детски градини в страната

Обратно нагоре ↑