Градът | 27 Октомври 2017

"Форум "ГРАДЪТ" - Инж. Светослав Пехливанов, "Геострой": Строим така, че да не пречим на работата на автодепото. Изпълнихме 43% от обекта

Досега сме изпълнили на 43% от обекта

Обратно нагоре ↑