Градът | 12 Септември 2016

Създават се 3 фонда за градско развитие по ОПРР - София, Северна България и Южна България

Стартовият капитал за Южна България е 95 млн. лв., с планове да достигне до 200 млн.

Обратно нагоре ↑