Градът | 03 Август 2016

Предстои изработка на технически проект на спортната сграда на комплекс "Възраждане"

Съществуващата двуетажна сграда ще се надстрои с 1 етаж в двата края. Ще се достроят бистро и обслужващи помещения

Обратно нагоре ↑