Градът | 16 Май 2016

214 млн. лв. са предвидени за общините от Северен централен район по ОПРР 2014-2020

С над 370 млн. лв. общ стартов капитал за финансов инженеринг се очакват стотици проекти

Обратно нагоре ↑