Градът | 26 Април 2016

София получи 238 млн. лева безвъзмездно по ОП "Региони в растеж" за Инвестиционната си програма

Списък с проектите - най сайта на Столична община преди Великден

Обратно нагоре ↑