Градът | 14 Април 2016

Договор за безвъзмездна помощ по проекта за ИГТ на София, фаза 2 - до есента на 2016 г.

Тръжни процедури за развитие на трамвайното трасе на линия 5 – през септември.

Обратно нагоре ↑