Градът | 14 Декември 2015

Над 3 млрд. лв. за проекти и развитие на сградния фонд през 2016 г.

Особено място се предвижда за частните инвестиции и за нови инструменти за инвестиции по публично-частно партньорство

Обратно нагоре ↑