Градът | 28 Септември 2015

40 пречиствателни станции, 8 депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа са изградени по ОПОС 2007-2013

Обратно нагоре ↑