Градът | 09 Юли 2015

УАСГ търси изпълнител за ремонт и поддръжка на сградния фонд

Стойността на СМР е 1,27 млн. лв. Срокът за изпълнение е 3 години. Оферти - до 19 август

Обратно нагоре ↑